SMS půjčka z Finska

Právě severské země jsou kolébkou půjčky přes SMS zprávu. V některých z nich se tato půjčka natolik osvědčila, že nyní prostupuje v podstatě celým evropským kontinentem. Největším hitem se ale tento typ stal v Pobaltí. Budeme-li naprosto přesní, tak onou zemí zaslíbenou se stalo Estonsko. Lidé si začali půjčovat takovým způsobem, že společnosti poskytující SMS půjčky měly co dělat, aby všechny své pohledávky byly schopny pokrýt.

SMS půjčka nabízí řešení

SMS půjčka se stala řešením pro téměř každého desátého obyvatele této země. Jednoduše ji neodolali. Při takovémto množství půjček je téměř logické, že zhruba desetina z těchto klientů není v současné době svým závazkům schopna dostát, čímž se otevírá prostor pro firmy zabývající se vymáháním peněz. Celkem se díky SMS půjčkám dostala do oběhu jedna miliarda estonských korun. Když tuto částku přepočítáme na koruny české, dostaneme se k sumě jednou takové, tedy ke dvěma miliardám korun českých. Standardní dlužná taxa většiny estonských klientů činí asi 2 000 amerických dolarů.

SMS půjčka neboli Finská půjčka

Ve Finsku je situace podobná, jelikož služeb rychlé SMS půjčky využilo již 270 000 obyvatel této země. Peníze si v této zemi většinou půjčují tímto způsobem mladí lidé do věku 25 let.

Půjčit si prostřednictvím SMS umějí velmi dobře také Švédové. Tady se začalo pomocí SMS zpráv půjčovat v roce 2006. Problémy se splácením svých závazků měli dlužníci již tři měsíce po zavedení tohoto druhu půjček. Švédy to ale neodradilo a SMS půjčka se stala jedním z fenoménů na poli financí v této zemi.